Tek Experts Việt Nam kỷ niệm năm thứ 4 và tuyên bố giai đoạn phát triển lớn

Blog nghề nghiệp | Tin tức doanh nghiệp

Trên 300 vị trí cần tuyển dụng mới

Tuần này đánh dấu mốc quan trọng lớn đối với Tek Experts tại Việt Nam. Công ty đã cung cấp dịch vụ hỗ trợ lấy khách hàng làm trung tâm và hỗ trợ IT hấp dẫn trong 4 năm qua.
Với kế hoạch tăng lên tới 1.000 nhân viên trong vòng hai đến ba năm tới, Tek Experts đã xác định rõ tầm quan trọng của các hoạt động tại Việt Nam trong chiến lược Đông Nam Á của mình. Từ 20 nhân viên vào năm 2013, công ty đã liên tục ngày càng thành công. Việc chuyển đến văn phòng lớn hơn tại Lotte Centre Hà Nội để cung cấp cho 250 chuyên gia của mình, Tek Experts thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô của mình lên thêm trên 300 vị trí hỗ trợ IT và quản lý tài khoản mới.

Naama Saar, CEO của Tek Experts đã xác nhận, “Kế hoạch kinh doanh toàn cầu của chúng tôi luôn là phát triển và tiếp tục phát triển. Thông báo về 300 việc làm mới bổ sung chỉ ở Hà Nội. Chúng tôi có các kế hoạch mở rộng tương tự nhau cho từng văn phòng khu vực của mình, kế hoạch này sẽ được thông báo trong năm tới. Chúng tôi tự hào về 4 năm thành công liên tục tại Việt Nam, thật là một khoảng thời gian thú vị khi trở thành một phần của Tek Experts”.

Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc quốc gia tại Việt Nam cũng cho biết rằng Tek Experts nỗ lực để trở thành chủ sử dụng lao động được lựa chọn bằng việc cung cấp môi trường tốt nhất để mọi người có thể phát triển kỹ năng và chuyên môn của họ, “Với văn phòng hiện đại, chương trình đào tạo xuất sắc, đồng nghiệp nhiệt tình và thân thiện hỗ trợ bạn, chúng tôi cung cấp cơ hội tuyệt vời để làm việc với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu và các dự án đầy thách thức”.

Trong tuần, các nhân viên sẽ tham gia vào một số hoạt động để kỷ niệm ngày đặc biệt này.