Hỗ trợ phần mềm

Các dịch vụ hỗ trợ phần mềm hàng đầu của Tek Experts được thiết kế và xây dựng nhằm không ngừng mở rộng các chương trình hỗ trợ phần mềm hiện tại và trong tương lai của khách hàng.

Bất kể phần mềm nào bạn đang sử dụng, chúng tôi đều có kỹ năng và đội ngũ kỹ sư để hỗ trợ ngay lập tức và dài hạn, và đảm bảo rằng người dùng của bạn được hỗ trợ bởi một đội ngũ hỗ trợ tận tâm và chuyên nghiệp.
Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để giảm chi phí hoạt động, tăng hiệu suất của doanh nghiệp, giảm thời gian lãng phí, giải quyết khoảng cách kỹ năng làm hạn chế khả năng kinh doanh và đảm bảo bạn có được khách hàng thích hợp nhất, đảm bảo an ninh kỹ thuật hoặc hỗ trợ kinh doanh phù hợp nhất mọi lúc mọi bạn cần.

Làm việc với Tek Experts, bạn sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ sư tận tụy, hỗ trợ hơn 25 ngôn ngữ, sẵn sàng 24h mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và một nhóm chuyên viên riêng biệt.

Không chỉ vậy, các giải pháp tiết kiệm chi phí và linh hoạt của chúng tôi được xác định bằng nhu cầu của bạn chứ không phải những gì chúng tôi có. Nếu bạn cần một giải pháp quản lý toàn diện hoặc một phần, chúng tôi luôn sẵn sàng.

> Nếu bạn cần hỗ trợ qua điện thoại, qua chat, từ xa hoặc trực tiếp, có chúng tôi.
> Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật cấp độ một, hai, ba, có chúng tôi.
> Nếu bạn yêu cầu dịch vụ cao cấp, có chúng tôi.

Tìm hiểu cách chúng tôi giúp bạn thực hiện công việc >>

Yêu cầu thêm thông tin

Sub-Service - Expertise - Request Further Information
Sending