Hõ trợ phần mềm an ninh

Luôn sẵn sàng 24/7/365 tại 6 khu vực trên toàn thế giới, Tek Experts giúp các doanh nghiệp trên toàn thế giới tạo dựng môi trường an toàn và bảo mật, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bảo mật chuyên nghiệp và tận tâm cho tất cả các hạng mục thuộc danh mục bảo mật của họ.

Kinh nghiệm và chuyên môn

Tek Experts cung cấp cho các doanh nghiệp các giải pháp hỗ trợ tiết kiệm chi phí và hướng tới khách hàng. Đội ngũ chuyên gia bảo mật quốc tế của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp lớn để cung cấp các chương trình hỗ trợ bảo mật toàn cầu hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới. Bạn có thể tin tưởng rằng khách hàng của bạn đươc hỗ trợ bởi một đội ngũ tận tâm vào giàu kinh nghiệm trong mảng kĩ thuật với một nguồn kiến thức dồi dao. Đội ngũ của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ bảo mật cho tất cả các nền tảng lớn, hỗ trợ sản phẩm cho các nhà cung cấp phần mềm bảo mật lớn nhất thế giới và hỗ trợ bảo mật minh bạch cho một số doanh nghiệp lớn nhất thế giới, hoạt động trong một số ngành có nguy cơ cao nhất.

Linh hoạt và tiết kiệm

Dịch vụ kinh doanh và dịch vụ CNTT thuê ngoài của chúng tôi được thiết kế xoay quanh khách hàng và nhu cầu kinh doanh của họ. Chúng tôi làm việc cùng với bạn để xây dựng một chương trình đáp ứng nhu cầu của riêng bạn mang lại giải pháp tiết kiệm và hiệu quả nhất về chi phí. Điều này sẽ giúp bạn có một phương pháp tiếp cận có khả năng mở rộng, có mục tiêu và tập trung để quản lý tất cả các khía cạnh của hỗ trợ bảo mật.

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn có thể chắc chắn sản phẩm phần mềm của bạn sẽ được sử dụng và đánh giá cao hơn, khách hàng của bạn sẽ hài lòng hơn và bạn có thể tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Tìm hiểu cách chúng tôi hỗ trợ giải pháp phần mềm bảo mật của bạn >>

Yêu cầu thêm thông tin

Sub-Service - Expertise - Request Further Information
Sending