Bạn có phải là người giải quyết vấn đề tốt không? Hãy làm bài kiểm tra ‘Lost at sea (Lạc trên biển)’ của chúng tôi!

Bài viết

Giải quyết vấn đề là một kỹ năng quan trọng cho sự thành công ở nơi làm việc – nhưng nó đặc biệt quan trọng trong một môi trường như Tek Experts, nơi mà bản chất của kinh doanh là tìm câu trả lời cho câu hỏi của khách hàng.

 

Bạn đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề của mình như thế nào? Làm bài kiểm tra tình huống của chúng tôi để tìm hiểu xem bạn có phải là một chuyên gia giải quyết vấn đề không.

 

Thử tưởng tượng là: bạn bị đắm tàu và bị mắc kẹt trên một xuồng cứu sinh nhỏ. Bạn có một hộp diêm, và một số vật dụng khác đã được vớt từ con tàu đang chìm. Bạn phải quyết định những đồ vật nào có thể hỗ trợ sự sống sót của mình và những thứ nào bạn có thể vứt bỏ.

 

Nhớ rằng, những lựa chọn bạn đưa ra sẽ quyết định bạn có trở về được đất liền hay không…

1. Chọn thiết bị báo hiệu của bạn...

2. Chọn nhiên liệu của bạn...

3. Chọn thực phẩm của bạn...

4. Chọn phương tiện bảo vệ của bạn...

5. Bây giờ chọn những đồ linh tinh này...

6. Và chọn một trong số các thứ sau...

7. Cuối cùng chọn một trong các món đồ sau...

 

Nếu bạn mong đợi đưa các kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm sử dụng tốt trong vai trò Kỹ sư hỗ trợ phần mềm, vui lòng xem những công việc này >>>