Bạn có thể trở thành siêu sao hỗ trợ công nghệ không? Hãy làm bài kiểm tra của chúng tôi để tìm hiểu!

Bài viết | Blog nghề nghiệp

Nếu bạn tìm thấy công ty phù hợp để làm việc, công việc hỗ trợ kỹ thuật có thể chứng minh sự nghiệp rất hấp dẫn. Nhưng nó không phải là công việc phù hợp với tất cả mọi người. Mặc dù kỹ năng kỹ thuật không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng bạn cần phải là một kiểu nhân vật nhất định để chứng minh là phù hợp.

 

Bạn có thái độ đúng đắn để làm việc trong ngành hỗ trợ kỹ thuật không? Hãy làm bài kiểm tra nhanh của chúng tôi để tìm hiểu!

1. Máy tính của bạn đột nhiên bắt đầu chạy chậm, có nghĩa là bạn không thể làm bất cứ việc gì. Bạn sẽ làm gì?

2. Nhà tuyển dụng yêu cầu bạn tham gia một khóa đào tạo để cập nhật kỹ năng của bạn. Bạn có vui với điều này không?

3. Đồng nghiệp sẽ cho bạn lời khuyên của họ về cách làm điều gì đó với hiệu quả cao hơn. Còn bạn…

4. Bạn được yêu cầu sắp xếp một sự kiện xã hội cho nhóm, ngoài những nhiệm vụ hàng ngày của mình. Bạn sẽ làm gì?

5. Bạn có coi bản thân mình là người làm hài lòng người khác không?

6. Rõ ràng, đồng nghiệp đang cố gắng giải quyết vấn đề. Còn bạn…

7. Cơ hội phát sinh để dành chút thời gian với đồng nghiệp tại văn phòng nước ngoài. Bạn sẽ nói gì?

 

>> Có rất nhiều con đường sự nghiệp khác nhau để tham gia tại Tek Experts. Tìm hiểu việc nào phù hợp với bạn bằng cách nhấp vào đây.