Có cách phù hợp nào để nghỉ việc không? Thực hiện phần kiểm tra của chúng tôi để tìm ra!

Bài viết

Xin chúc mừng, bạn đã có một công việc – và hi vọng đó là với chúng tôi! Nhưng trước khi bạn bắt đầu công việc mới, bạn cần phải thông báo với công ty hiện tại của bạn rằng bạn sắp nghỉ việc. Với một số người, điều đó thật dễ dàng, nhưng với một số người gắn bó với công ty thì điều đó thật khó khăn.

Chúng tôi nghĩ rằng có một cách phù hợp để bạn nộp đơn xin nghỉ việc. Thực hiện phần kiểm tra của chúng tôi để xem cách của bạn có phù hợp hay không…

1. Bạn dự định thông báo với quản lý của mình về việc bạn sắp nghỉ việc như thế nào?

2. Bạn có nên đưa ra một số ý kiến với sếp trong khoảng thời gian bạn làm việc tại công ty không?

3. Sau khi nói với sếp rằng bạn sắp nghỉ việc, bạn được đề xuất tăng lương để ở lại. Bạn sẽ làm gì?

4. Sếp yêu cầu bạn chuyển giao công việc trước khi nghỉ. Bạn có đồng ý với yêu cầu đó không?

5. Công ty mới muốn bạn bắt đầu làm việc càng sớm càng tốt nhưng sếp muốn bạn làm hết thời gian thông báo nghỉ việc theo quy định. Bạn sẽ làm gì?

6. Bạn muốn cập nhật thông tin cho những người theo dõi bạn trên LinkedIn, Xing, Anphabe rằng bạn có một công việc mới. Bạn sẽ...

7. Bạn lo lắng rằng người quản lý sẽ cung cấp ý kiến phản hồi không tốt. Bạn sẽ làm gì?

Hãy chuyên nghiệp trong tất cả các tình huống là một phần bản chất của Tek Experts. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có tính cách này, hãy xem những công việc mới nhất của chúng tôi tại khu vực của bạn >>>