Trả lời cho 5 câu hỏi phỏng vấn sát thủ

Bài viết

Sự thích thú ban đầu của việc nghe rằng bạn đã  cuộc phỏng vấn nhanh chóng theo sau  nhận ra rằng bạn sẽ lâm vào hoàn 

cảnh chưa từng biếtNỗi sợ hãi lớ nhất sẽ đóng băng sau khi được hỏi một câu hỏi sát thủ  bạn không  câu trả lời

Đừng sợChúng tôi bảo vệ bạn…  

1. Bạn không thích điều gì về công việc cuối cùng của mình?

Click to Flip
Đừng chê bai ông chủ cũ của bạn! Hoặc bất cứ ai khác về vấn đề đó. Hãy đưa ra câu trả lời cho thấy bạn đang chuyển đổi công việc vì sự phát triển cá nhân của mình, ví dụ: “Họ không thể cung cấp đủ cơ hội phát triển cho tôi”.

2. Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?

Click to Flip
Hãy trung thực, nhưng hãy tích cực. Chọn điểm yếu mà sẽ không làm hỏng cơ hội nhận được công việc của bạn, trước khi giải thích bạn đang làm gì để vượt qua nó, ví dụ: “Tiếng Anh của tôi cần được cải thiện, vì vậy tôi đang tham gia các lớp học”.

3. Bạn nhìn thấy mình ở đâu sau năm năm?

Click to Flip
Bạn có thể không có nhiều suy nghĩ về vấn đề này, nhưng bạn không muốn người phỏng vấn biết điều đó. Hãy đưa ra câu trả lời cho thấy bạn đã sẵn sàng làm việc chăm chỉ để tiến bộ trong sự nghiệp của mình, ví dụ: “Tôi muốn trở thành người quản lý, có phẩm chất lãnh đạo được phát triển”.

4. Bây giờ, tôi đang nghĩ gì?

Click to Flip
Bạn không mong muốn trở thành người đọc tâm trí. Đây là cơ hội để bạn hướng cuộc phỏng vấn theo hướng bạn muốn và thể hiện kiến ​​thức của bạn, ví dụ: “Bạn đang tự hỏi liệu tôi đã thực hiện nghiên cứu của tôi về công ty hay chưa”.

5. Bạn sẽ giải thích về điện toán đám mây cho đứa trẻ tám tuổi như thế nào?

Click to Flip
Điều này cho thấy bạn có thể giải thích chủ đề kỹ thuật cho bất cứ ai. Trong câu hỏi đặc biệt này, đó là việc mô tả khái niệm về điện toán đám mây trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày của họ, đưa ra bất kỳ ngôn ngữ kỹ thuật nào gây nhầm lẫn.

 

Chúng tôi không nói rằng tất cả công ty đều đặt các câu hỏi sát thủ  thường chỉ để xem bạn phản ứng như thế nào dưới áp lựccần  kỹ năng mềm

 tuyệt vời bất kể con đường sự nghiệp của bạnNgay cả sau khi bạn đã kết thúc cuộc phỏng vấncông việc của bạn chưa hoàn tất 

 

Nhấp vào đây để biết bạn cần làm  sau cuộc phỏng vấn