Hồ Sơ Nhân Viên

Gặp Lê Ngân Giang

Job Title: Team Manager Office: Vietnam “Đây là một thử thách nghề nghiệp mà tô...

Meet Yen Vu Thi Hoang

Job title: Software Test Leader Joined: 2015)) Office: Vietnam “Không mất nhiều thời gian để ...

Tại sao tôi gia nhập một ...

Điều gì ở một công ty công nghệ thông tin có thể ...