Tin tức doanh nghiệp

Điểm đến của những ...

Trải qua thực tập tại một số công ty, Trương Quang Dũ...

When corporate social responsibility is not lip service

Why we empower everyone to do the right thing. Our Bulgarian team shows us the true impact of CSR … R...

Tek Experts đăng tuyển 300 việc làm ...

Nhân dịp kỷ niệm 4 năm hoạt động tại Việt Nam, Tek Experts ...

Tek Experts Việt Nam kỷ niệm năm thứ 4 ...

Trên 300 vị trí cần tuyển dụng mới … Read...

Coverage: China expansion gains praise

We recently unveiled our new offices at the Dalian Ascendas IT Park and our expansion plans for China. Learn more ...

Tek Experts China geared up for growth after moving to ...

Tek Experts China unveiled its new headquarters at the Dalian Ascendas IT Park on 16th December 2016, marking a new phase ...

Tin tức: Sự mở rộng tại ...

Gần đây, chúng tôi đã khánh thành trụ sở mới tạ...

Tek Experts mở rộng hoạt độ...

Tek Experts vừa khai trương văn phòng mới tại tòa nhà Lotte Centre ...

Tek Experts increasingly seen as employer of choice at CINDE 2016

Tek Experts’ participation at Cinde 2016 proved we are increasingly being seen as an employer of choice in Costa Rica and ...