Готови ли сте за следващата стъпка в кариерата си? Гъвкаво кариерно развитие с помощта на шест ключови елемента.

Истории на служители | Статии

Готови ли сте за следващата стъпка в кариерата си? Гъвкаво кариерно развитие с помощта на шест ключови елемента.

Щом усетите, че сте готови да предприемете следващата стъпка в кариерата си, извлечете максимума от тази начална инерция и предприемете необходимите действия, за да се придвижите напред.

 

В човешката природа е заложено да търсим нови предизвикателства. Ние смятаме, че е задължение на работодателя да подпомага служителите си в изграждането на кариерата, към която се стремят. Но не всички организации мислят като нас. Ако се окажете на място, където това не е приоритет, може би е време да потърсите фирма, която оценява кариерното развитие.

 

Защо Tek Experts проявяват такъв интерес към развитието на уменията Ви?

Ние придаваме наистина силно значение на обучението и развитието на служителите ни, като зад това стоят някои доста любопитни статистически данни: фирмите, предлагащи програми за всестранно обучение, имат 218% по-висок доход на служител от онези без формално обучение (данни на Асоциацията за развитие на таланти).

 

Обучението и развитието също играят огромна роля в това да успяваме да задържим най-добрите ни служители. Все още работим с хора, които са с нас от самото начало.

 

Лъчезар Лозанов, мениджър в Tek Experts България, споделя: Ние ценим нашите служители. Осигуряваме им всички инструменти, както и необходимото съдействие, за да бъдат най-добрите. Те и техните амбиции са доказателство, че работим с опитни, изцяло ангажирани, мотивирани и фокусирани екипи на посланици на персонализираното обслужване. Всеки носи отговорност за собствената си кариера, а ако не Ви липсват желание и мотивация, ние притежаваме необходимия опит, за да Ви помогнем да успеете.

 

Lachezar Lozanov, Site Manager Tek Experts Bulgaria: The six Cs of career agility

 

Гъвкава кариера

За да стигнете дотук обаче може да се наложи да покажете известна гъвкавост. Както казва Марти Констант, основател на проекта „Гъвкав кариерист“: „Гъвкавостта в мисленето идва, когато човек осъзнае, че да получиш следващото работно място, да бъдеш щастлив на сегашната си позиция или да правиш планове занапред – всичко това е част от един непрекъснат процес от нестихващи паралелни усилия“.

 

С други думи, гъвкавостта в кариерата възпитава една нагласа, която е в готовност за промяна. Световното бизнес училище ни представя шестте лични характеристики, които са ни необходими:

 

  1. Ангажираност – да се посветиш процеса на управление на собствената кариера и да предприемеш необходимите действия за промяна
  2. Авторитет – да поемеш контрол върху решенията относно кариерата, вместо да разчиташ на случайността
  3. Любознателност – отворено съзнание за нови роли и жажда за нови преживявания
  4. Приспособимост към промяната – да се чувстваш комфортно с промяната и да приемеш, че несигурността е нещо неизбежно
  5. Свързаност – да приемаш всеки разговор като възможност за увеличаване на мрежата си от контакти
  6. Увереност – да имаш вяра в способността си за вземане на правилни кариерни решения

 

Гъвкавостта в мисленето е основният елемент, който ще стартира следващия етап от кариерата Ви. Тези шест елемента са и качествата, които търсим в следващия служител на Tek Experts.

 

Разгледайте страниците ни с нови работни места и преценете кое е най-подходящото за Вас