Управление на обслужването на клиентите

Управлението на обслужването на клиентите от страна на Tek Experts се основава върху постигането на най-доброто задоволяване на потребностите на клиентите и подпомагане на бъдещото повишаване на Вашите приходи за години напред. Ние разбираме, че запазването на клиентите е висококонкурентна и скъпа дейност, но положителните резултати, свързани с наличието на доволни клиенти могат да донесат високи печалби в краткосрочен план.

Поради тази причина нашето ефективно управление на обслужването на клиентите се осъществява от международен екип висококвалифицирани експерти, които помагат на Вашите клиенти не само след продажбите, но и през цялото време. Целта ни е да помогнем на Вашите клиенти да извлекат максимална полза от продуктите, които са закупили, което, от своя страна, води до повишаване на вероятността от повторно купуване на продуктите или използване на Вашите услуги и решения в продължение на много години.

Ние помагаме на клиентите Ви след закупуване на съответните продукти с цел ефективно управление на всички процеси, успешно използване на услугите и решения, както и рекламиране на допълнителни услуги и подобряване на съществуващите програми за по-добро задоволяване на техните потребности.

Всеки мениджър обслужване на клиенти се занимава с определени клиенти и поради тази причина може да им отделя необходимото време и да им оказва необходимата помощ. Освен това мениджърите работят в тясно сътрудничество с Вашите екипи за обслужване на клиенти, като много често се превръщат в неразделна и ефективна част от дейността Ви в сферата на продажбите; по този начин те им дават свободно време, за да обърнат по-голямо внимание върху сключването на поредната сделка.

Ние се стремим към увеличаване на инвестициите от страна на Вашите клиенти, повишаване и подобряване на удовлетвореността на клиентите от качеството на обслужването, за да станем надежден партньор както за Вас, така и за клиентите Ви.

Научете по какъв начин можем да помогнем за развитието на бизнеса Ви >>

Поискайте повече информация

Sub-Service - Expertise - Request Further Information
Sending