Отзиви

 • Tek Experts продължават да доказват гъвкавостта си и способността си да се адаптират. Тяхната способност да работят както в малък, така и в много голям мащаб, когато бизнесът изисква това, е просто невероятна и позволява на екипа ми да се съсредоточи върху предлагането на висококачествени услуги, които ни помагат да запазим и увеличим клиентите си.
  Глобална IT компания
  Директор софтуерна поддръжка
 • Това, което ценя най-много в работата с Tek Experts, е прозрачността, с която те управляват бизнеса си. Не ги смятам за партньор, а за допълнение към нашия екип.
  Мултинационален доставчик на ІТ хардуер, софтуер и услуги
  Директор софтуерна поддръжка
 • Партньорството ни с Tek Experts беше от решаващо значение за безпроблемното стартиране на нашата световна програма за клиентско обслужване в рамките на едни твърде амбициозни крайни срокове. Работейки бързо и професионално, те поеха пълната отговорност за осигуряването на служители в 3 географски района на много езици, и откриха местни таланти, които да отговарят на нашите стриктни изисквания.
  Глобална IT компания
  Ръководител на отдел за обслужване на клиенти
 • Tek Experts отстраниха голяма част от оперативните трудности, като изградиха техни собствени вътрешни структури, които да се грижат за всекидневния оперативен мениджмънт, като по този начин ми помогнаха да се съсредоточа върху по стратегическите цели.
  Мултинационален доставчик на ІТ хардуер, софтуер и услуги
  Директор Продуктов Мениджмънт
 • Винаги ме е впечатлявал подходът и бързината, с които Tek Experts работи предвид големия обем различни видове заявки. Те винаги са готови да положат допълнителни усилия за нашите клиенти.
  Мултинационален доставчик на ІТ хардуер, софтуер и услуги
  Мениджър техническа поддръжка
 • Tek Experts много добре, бързо и ефективно се адаптират към промените в процесите. Те предлагат услугите си с голям опит и гарантират, че клиентите ни винаги ще останат доволни.
  Глобална IT компания
  Мениджър технически продукти