Поемете отново контрола над професионалната си кариера

Истории на служители | Статии

Понякога нямате ли чувството, че професионалната Ви кариера е извън Вашия контрол? Крайно време е да поемете част от този контрол и да усетите, че разполагате с необходимите способности. Ние вярваме, че е задължение на всеки работодател да помага на своите служители да постигнат кариерата, за която си мечтаят, но не всички работодатели смятат, че е важно да осигурят такъв път на професионално развитие.

 

Ако се окаже, че сте нает от работодател, който не предоставя необходимото обучение, което ще Ви позволи да разширявате уменията си и да израствате като човек, тогава имате четири възможности:

  1. Да останете където сте и да приемете, че няма да се развивате
  2. Да поискате от работодателя си да Ви предостави възможности за кариерно развитие и да се надявате, че ще ги получите
  3. Да потърсите възможности за разширяване на професионалните си умения в извънработно време
  4. Да напуснете фирмата и да си намерите работодател, който наистина цени кариерното развитие

Ние обещаваме на служителите си кариера, а не работно място. И за да изпълним това свое обещание, сме въвели структуриран подход на обучение и развитие, който позволява на служителите ни да развиват бързо своите умения и да станат утвърдени професионалисти в технологичния сектор.

Представяме Ви няколко служители на Tek Experts, които са се възползвали от ангажимента ни към непрекъснато обучение:

 

1. Лей Нан Джиан, регионален мениджър, Виетнам

Джи се присъединява към екипа на Tek Experts, след като завършва висшето си образование през 2013 г. Оттогава насам е повишаван неведнъж, като се възползва в максимална степен от предлаганите му възможности за обучение.

Той посочва: „Първата ми длъжност беше инженер „Техническа поддръжка“, първо ниво, и бях стимулиран да продължа техническото си обучение. Затова работих усилено, за да придобия нов опит и технически и личностни умения, което не остана незабелязано от ръководството. В резултат на това, бях повишен първо на длъжността ръководител на екип, а след това на длъжността инженер „Техническа поддръжка“, второ ниво. Днес вече съм регионален мениджър, второ ниво.“

 


2.
Бетани Сноу, мениджър „Работа с клиенти“, Колорадо Спрингс

 

Бетани се присъединява към екипа на Tek Experts през 2016 г., привлечена от „непрекъснато променящия“ се характер на бизнеса. Целта ѝ е да заеме ръководна позиция във фирмата и посещава многобройни курсове по пътя към реализирането ѝ.

Тя посочва: „Наличните учебни материали бяха изключително полезни. Любимият ми курс е „Жените на ръководни позиции“. Изградих по-добра представа за начина, по който жените могат да станат ръководители, както и че това е нещо постижимо, ако направиш правилните стъпки тук в Tek Experts.”

 


3.
Рейчъл Навакуку, главен секретар-рецепционист, Колорадо Спрингс

Рейчъл се присъединява към екипа на Tek Experts през 2017 г. като мениджър „Работа с клиенти“, но бързо решава, че иска да се прехвърли на административна длъжност.

Тя посочва:  „Tek Experts ми помогна изключително в прехода ми към новата длъжност. Имам голям опит в обслужването на клиенти, но нямах никакъв административен опит. Въпреки това в свободното ми време се възползвах от многобройните административни курсове, предлагани от Tek Experts, които ме подготвиха за новата ми длъжност като секретар-рецепционист. Обучението ми даде възможност да разбера каква е дейността на административния екип и как мога да дам своя допълнителен принос към нея.“

 

 

Ако искате да се превърнете в един от примерите за успех на Tek Experts, можете да го постигнете. Първата крачка е да поемете отново контрола над своята кариера.