Защо владеенето на други езици може да Ви гарантира по-бързо намиране на работа в света на ИТ 

Статии

Всяка международна организация представлява удивителна съвкупност от култури, характери и езици. Всеки ден имате възможност да се отправите на своеобразно околосветско пътешествие от бюрото си, като просто разговаряте и контактувате с Вашите колеги и клиенти. Ако търсите реализацията си в определено професионално направление или решите да се насочите към друга професия, владеенето на втори език ще Ви отвори много възможности за вълнуващо кариерно развитие. Може да увеличи шансовете Ви да си намерите работа, значително да ускори Вашето повишение и да подобри качеството Ви на живот. И така, кои са основните предимства на владеенето на втори език конкретно в търговска компания или компания за поддръжка в ИТ сектора?

По-добри в решаването на проблеми

Владеещите два езика се справят много добре с решаването на проблеми. Резултатите от изследване сочат, че тези хора са „значително по-успяващи“ от техните колеги, които владеят само един език. Способността за решаване на проблеми е умение, което стои в основата на повечето позиции в ИТ поддръжката и се цени много високо, защото в тази област има постоянна нужда да се предоставя помощ на клиентите да намират решения чрез прилагането на нестандартен начин на мислене.

Кермит Аглиети, оперативен мениджър (Unix/Linux) и старши инженер от трето ниво е сред този тип мотивирани полиглоти. Базиран в Коста Рика, той говори четири езика, като родният му език е испански. Кермит посочва: „Ползвам английски език всеки ден в разговорите и имейлите ми с клиентите.“

ИТ експертите трябва непрекъснато да филтрират получената информация от клиентите, да я обработват и да предложат ясно, ефикасно и бързо решение. Според друго изследване хората, които говорят повече от един език, могат да обработват информацията по-лесно и по-компетентно.

По-добри решения

Резултатите от изследване сочат, че ако хората са принудени да разчитат на втори език в процеса на вземане на решение, това намалява техните естествени човешки предубеждения и ги прави по-добри като хора. Ползването на друг език позволява на човек да се дистанцира когнитивно и емоционално, което му дава възможност да се съсредоточава върху информацията, а не толкова върху емоциите.

Ориентир към успех

Компаниите се нуждаят от хора, които се чувстват комфортно, изложени на многообразие на работното място, както и от хора, които могат да навигират успешно между различните културни очаквания на клиентите. Кермит потвърждава, че чувства живота си по-обогатен: „Понякога с клиентите си споделяме някои културни особености и това ни помага да се учим от многообразието на културите ни“.

Също така е полезно, ако управлявате клиентска база, които обхваща няколко различни региона. Например екипът Ви за управление на клиентите може да се намира в САЩ, докато местният екип за поддръжка и самите клиенти да са локализирани примерно в Китай. В такъв случай екипът по поддръжка трябва да предостави обслужване, съобразено с китайските клиенти, но да докладва на екипа по управление на клиентите по западен маниер.

Многообразие за по-добри отношения

Международните компании избират един стандартизиран език в дейността си. Това означава, че всички можем да комуникираме на определено ниво и да споделяме своите култури. Не е нещо необичайно да разговаряме с човек в Китай сутринта, по-късно да контактуваме с клиент във Виетнам и колега в България, а накрая да изпратим доклад до колега в Коста Рика. Така започвате да изграждате по-добри връзки, да празнувате заедно с клиентите и колегите си техните местни празници и така всекидневно се отправяте на мини околосветско пътешествие.

Кермит посочва, че ако трябва да разговаря с човек, който владее два езика и обмисля да кандидатства за работа в ИТ компания, твърдо ще му препоръча да го направи, защото „Владеенето на втори език ще Ви позволи да работите по-лесно, тъй като разбирате по-добре средата и проблема на съответния клиент. На свой ред това означава, че ще намирате по-бързи и по-добри решения.“

Ако не използвате втория си или дори третия си език, вероятно е време да обмислите своето бъдещо професионално развитие.

Разгледайте възможностите за кариерно развитие в Tek Experts. >>