Наама Саар

Генерален директор

Нашите клиенти знаят, че ние винаги си вършим работата и се грижим за техните клиенти, които са най-важни за тях. Tek Experts е динамична, гъвкава и ориентирана към клиентите компания, която ефективно задоволява потребностите на нашите клиенти и се развива заедно с тях.

Бони Гьорцен

Изпълнителен директор

Ние създаваме ефективни екипи от специалисти, които работят над постоянното подобряване на клиентското обслужване и асортимента от предлаганите услуги, както и над предоставянето на висококачествено обслужване 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината по целия свят за осигуряване на ефективна поддръжка по всяко време.

Карол МакКарти

Директор човешки ресурси

Ние имаме подходящи програми и достъп за набиране на най-добрите специалисти във всеки регион по света, което от своя страна спомага за привличане на най-подходящите хора. Ние изключително високо ценим служителите си и им предоставяме необходимите средства и помощ, за да покажат най-доброто от себе си. Освен това ние поощряваме амбициите им за развитие на тяхната кариера, което означава, че ние разполагаме с много опитен, отдаден и целеустремен екип от специалисти, занимаващи се с обслужване на клиентите.

Ричард Шоу

Директор информационни технологии

Ние предоставяме на нашите клиенти по целия свят сигурни и стабилни условия за работа, както и комуникационни платформи от изключително важно значение за тях, като по този начин ние им осигуряваме необходимата прозрачност и гъвкавост за бързо и ефективно подобряване на техния асортимент. Нашите служители разполагат с необходимите средства за осъществяване на ефективно и висококачествено сътрудничество и обслужване на клиентите.

Рей Мъри

Глобален директор маркетинг

Tek Experts винаги се стреми към постоянно развитие и подобряване ефективността на работата с нашите клиенти, клиентите на компаниите и нашите служители. От малка фирма в София, България ние се превърнахме в международен екип от експерти, работещ по целия свят, и това е само началото.

Антония Йорданова

Финансов директор

От самото създаване на нашата компания ние се стремим към изграждане на стабилен и постоянно развиващ се бизнес за предоставяне на ефективни и високорентабилни услуги. Ние предлагаме иновативни и гъвкави подходи за повишаване на инвестициите на нашите клиенти, както и за разработване на методи и решения в тази област.