Ние в Tek Experts считаме, че технологиите трябва да бъдат механизъм за реализация, който осигурява своевременна аналитична информация, чрез която нашите екипи в пряк контакт с клиентите да предлагат по-добро ниво на обслужване.

Технологиите са неразделна част от всичко, което правим. Те дават възможност на служителите ни да работят по-ефективно, да увеличават максимално стойността, която предоставяме на клиентите си, да им осигуряват достъп до точния човек във всеки един момент и да обезпечават необходимата информация за екипите по поддръжка, така че да предоставят обслужване на най-високо ниво при всеки контакт с клиента.

Разработваме и използваме технологии, за да намалим броя на хората, необходими за предоставяне на нашите услуги, като същевременно непрекъснато осигуряваме обслужване на изключително ниво. Тези услуги повишават оперативната ефективност и дават възможност на организациите да бъдат по-продуктивни, по-ориентирани към клиентите и по-съсредоточени върху постигане на своите цели.

TalentWize ™ е сред най-добрите системи за управление на кадрите, позволяваща на компаниите да наблюдават, управляват и усъвършенстват всички аспекти на работата на служителите. TalentWize поставя силата на данните в основата на всяко решение относно кадрите и дава на мениджърите на всички нива знанията, от които се нуждаят, за да вземат информирани решения за настоящото и бъдещо състояние на бизнеса си.

Създадохме CustomerWize™ благодарение на огромния си опит в предоставянето на поддръжка на глобални компании, използвайки нашите знания за това колко важно е да се има цялостна представа за клиента, и експертните си умения в разработването на технологии за поддръжка на жизнения цикъл на клиента.

CustomerWize не само осигурява цялостна представа за клиентите чрез информация, събрана от различни източници, включително направени покупки, история на използването и поддръжката, но също така използва и анализ на нагласите, с което допринася за непрекъснатото подобряване на качеството на услугата.

  Твърдо вярваме в иновациите. Независимо дали разработваме новаторски софтуер като CustomerWize или TalentWize или технически решения за намаляване на рутинната и трудоемка дейност, ние използваме своя опит и знания, за да разработваме инструменти, които повишават удовлетвореността на клиентите. Разработили сме инструменти за проследяване на ИТ заявките — queue monitoring tools — с цел подобряване на ефективността и използването на нашите екипи по поддръжката; приложение за проследяване на потока на продажбите — sales pipeline tracker — с което в реално време се следят всички аспекти от процеса на продажбите, както и центрове на знания за повишаване на стандарта за отделните бизнеси и линии на обслужване.

Queue Monitoring Application

Нашият инструмент за проследяване на ИТ заявките е разработен така, че да увеличи продуктивността на екипите ни , да им даде възможност да предоставят по-качествени услуги и да елиминира ръчната обработка, свързана с приоритизацията. Инструментът за проследяване на ИТ заявките автоматично определя приоритета на клиентските заявки, като ги пренасочва към инженерите или мениджърите, които могат да разрешат проблема най-лесно.

Това семпло, но високоефективно решение означава, че работната сила, необходима за предоставяне на нашите услуги, е сведена до минимум, поддръжката е насочена прецизно и клиентите ни контактуват с по-малко хора, за да разрешат проблемите си.

Sales Pipeline Tracker

Решението Sales Pipeline Tracker е разработено, за да даде възможност на компаниите да прогнозират и проследяват продажбите си в реално време. То помага на търговските екипи да разберат къде има възможности за кръстосани продажби и да следят за потенциални загуби, за да се опитат да ги предотвратят. Ако клиентът не използва продуктите, с които разполага, решението съобщава на екипите за продажби, че този клиент е рисков и трябва да му се обърне внимание; ако клиентът оползотвори цялото количество от даден продукт, решението посочва, че има потенциал за продажба на други услуги и продукти.

Тъй като решението използва данни в реално време, заложените цели могат да се следят и тяхното въздействие може да бъде оценено незабавно, като търговските екипи на всички нива имат контрол върху своя поток на продажби.

Попълнете този формуляр и представител на екипа ни ще се свърже с Вас съвсем скоро.

Кажете ми повече за:

Услуги
Новини
Прочетох и приемам Общите условия на уебсайта и Декларацията за поверителност.