Вие сте изключително мотивиран специалист в областта на маркетинга и подбора на персонал? Търсите ли среда, в която можете да бъдете новатори? Tek Experts предлага изключителна възможност за това. Ние търсим ръководител на отдела за маркетинг на подбора, който ще отговаря за глобалните комуникационни стратегии, търговска марка и маркетинг при дейностите за подбор на персонал във всички ключови местоположения. Успешният кандидат ще работи с нашите международни екипи за подбор на служители и колегите от отдел Маркетинг при концептуалното разработване, изготвянето и реализацията на целеви маркетингови кампании. Целта ни е да утвърдим позицията на Tek Experts като предпочитан работодател на основните пазарии така да постигнем своите амбициозни цели, свързани с подбора на служители. " />

Ръководител „Маркетинг на подбора“

Вие сте изключително мотивиран специалист в областта на маркетинга и подбора на персонал? Търсите ли среда, в която можете да бъдете новатори? Tek Experts предлага изключителна възможност за това. Ние търсим ръководител на отдела за маркетинг на подбора, който ще отговаря за глобалните комуникационни стратегии, търговска марка и маркетинг при дейностите за подбор на персонал във всички ключови местоположения. Успешният кандидат ще работи с нашите международни екипи за подбор на служители и колегите от отдел Маркетинг при концептуалното разработване, изготвянето и реализацията на целеви маркетингови кампании. Целта ни е да утвърдим позицията на Tek Experts като предпочитан работодател на основните пазарии така да постигнем своите амбициозни цели, свързани с подбора на служители.

Ние търсим

Енергични и силно мотивирани хора с доказан опит, които искат да внесат положителни промени сред колегите си и клиентите,с които работим. Ще можете да се развивате в динамична и предизвикателна среда, в която всеки има възможността и отговорността да предоставя най-доброто в бранша обслужване на клиентите.Изисква се отлично владеене на английски език (писмено и говоримо), проактивна нагласа и жажда за придобиване и развитие на професионални и социални умения.

Задължения и отговорности

 • Работи съвместно с глобалните екипи за подбор на служители при съставянето и изготвянето на планове и бюджет за целите на международните дейности по подбор.
 • Изготвя и реализира оригинални дейности по подбор на служители, съобразени с особеностите на пазара.
 • Разработва стратегии за отделните целеви аудитории за стимулиране на кандидатстването.
 • Проследява и измерва резултатите от кампаниите, изготвя доклади за тях и допринася за увеличението на процента отговорили при настоящите и новите дейности за привличане на кандидати.
 • Ръководи мениджър „Международни кампании“, за да се увери, че кампаниите са с подходящото послание, постигат заложените цели и се реализират своевременно и съсредоточено.
 • Работи с мениджър по съдържанието при разработването на стратегия с послания за различните пазари и целеви аудитории.
 • Работи с мениджър „Дигитален маркетинг“ с цел активизиране и оригинално използване на онлайн каналите за подбор на персонал, включително уебсайтове, социални медии, маркетинг при търсене и имейл маркетинг.
 • Създава и популяризира завладяваща марка на работодател, която може да се прилага и рекламира на всички ключови целеви пазари.
 • Работи със заинтересованите страни, за да се гарантира, че комуникацията към кандидатите е единна, последователна и отговаря на идентичността на марката.
 • Изгражда и поддръжка взаимоотношения с важни марки/организации – потенциални партньори.
 • Следи за максимално точното представяне на марката във всички комуникационни канали.
 • Разработва комуникационни планове и ключови послания за международни инициативи и работи с ключови заинтересовани страни при определянето на тактиките, реализацията и подходите за отделните канали.
 • Стимулира ангажираността на служителите, като планира, създава и популяризира сред тях завладяващи послания и комуникационни кампании за различни канали.
 • Работи съвместно с „Човешки ресурси“ при изготвянето на стратегии за процеса на въвеждане в работа на новите служители.

Умения и компетентности

 • Доказан опит с изготвянето и управлението на маркетингови програми за подбор на служители в различни местоположения.
 • Доказан опит при разработването на персонализирани маркетингови стратегии за подбор на служители с цел подпомагане на растежа.
 • Способност за изграждане на стабилни взаимоотношения с хора на всички нива в компанията.
 • Умение за бързо и ефективно приспособяване на планове и дейности.
 • Доказан опит с увеличаване на въздействието на маркетингови кампании за подбор на служители с цел постигане на възможно най-голям резултат.
 • Отлични умения за управление на проекти; способност за работа в динамична среда и по няколко проекта; самоорганизираност и способност за организиране на другите с цел постигане на отлични резултати.
 • Умение за изграждане на взаимоотношения и управление на потенциални партньорства с важни организации.
 • Способност да въздейства, убеждава и преговаря както на вътрешно, така и на външно равнище.
 • Богат експертен опит в областта на маркетинга и подбора на персонал, за предпочитане в динамична, технологична компания, в компания за аутсорсинг на процеси по наемане на персонал или във фирма за подбор на служители.
 • Завършено висше образование (или еквивалентно), за предпочитане по маркетинг или подобна област.
 • Стабилен и гъвкав партньор с отлични умения за работа в екип.

Защо да изберете Tek Experts?

Нашата мисия е да помагаме на ИТ компаниите да дават своя принос за света. Ние се грижим за това нищо да не им пречи да вършат работата си отлично. Клиентите ни се доверяват дългосрочно, защото ние сме динамичен и бързо растящ бизнес, в който мислим иновативно, както и заради развитието на екипа ни. Ние вярваме в силата на хората и качествата на служителите си. Те са интелигентни, любознателни, загрижени за клиента и устремени към постигане на резултати. Ако намирате прилики със себе си и искате да допринесете за успеха ни, кандидатствайте сега.
 
Моята кариера. Моето бъдеще. Моят Tek Experts.
Tek Experts е работодател, който предоставя равни възможности на всички. При наемането на служители и в практиките си за управление на персонала ние никога не прилагаме и няма да прилагаме дискриминация въз основа на раса, пол, възраст, увреждане, религия, националност или друго основание, забранено съгласно приложимото законодателство. Наемането, прехвърлянето и повишаването на служители се извършва без оглед на изброените по-горе характеристики.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА

Какво Ви предлагаме

Кариера, не работа

Станете част от нещо велико

Непрекъснато лично и професионално обучение

Кариера за успех

Общи източници

Възможност да реализирате потенциала си

Освободете потенциала си

Международно семейство

Мениджър „Разпределяне на ресурси“

Мениджър „Разпределяне на ресурси“ си сътрудничи с външни и вътрешни заинтересовани страни и отговаря за предвиждането и докладването на въпроси, свързани с подбор на персонала, водещи ...

Read more
Анализатор на работния процес

Искате ли да играете основна роля при подобряването на ефективността на компанията ни в България и да допринасяте значително за международния ни успех? Искате ли да сте част от компания, която се п...

Read more
Campaigns Manager (Recruitment Marketing)

Are you a passionate marketing professional? Are you looking for an environment where you can drive innovation? Tek Experts has a superb opportunity to do just this.Tek Experts is looking for a str...

Read more
Ръководител „Маркетинг на подбора“

Вие сте изключително мотивиран специалист в областта на маркетинга и подбора на персонал? Търсите ли среда, в която можете да бъдете новатори? Tek Experts предлага изключителна възможност за това. ...

Read more
Incident Manager with German/Italian/French/Portuguese/Sp...

Are you passionate about customer service? Are you looking for an organization where your career can develop rapidly within a short time frame? Do you want to gain global experience and move into a...

Read more
Мениджър „Инциденти и критични ситуации“ с английски език

Имате ли интерес към обслужването на клиенти? Мечтаете ли да работите в организация, където кариерата Ви може да се развие бързо? Искате ли да придобиете международен опит, да започнете работа в об...

Read more
Представител „Обслужване на клиенти“ за Azure

Обичате ли да предоставяте отлично обслужване на клиентите? Работили ли сте в среда, в която сте поддържали продажбите на абонаментни услуги или процесите по таксуването? Tek Experts предоставя биз...

Read more
Quality Operations Manager

Are you a passionate quality professional? Are you looking for an environment where you can drive quality processes on a global scale? Tek Experts has a superb opportunity to do just this. This ro...

Read more
Quality Analyst

Do you have a passion for continuous improvement? Are you able to communicate to senior stakeholders as well as more junior colleagues? Are you ready for the next step in your career? Tek Experts p...

Read more
Senior IT Security Engineer

The Senior IT Security Engineer will install, manage and maintain firewalls, intrusion prevention or detection systems, log management and antivirus servers, as well as network systems to ensure th...

Read more
IT Security Engineer

The IT Security Engineer will install, manage and maintain firewalls, intrusion prevention or detection systems, log management and antivirus servers, as well as network systems to ensure the stabl...

Read more
IT System Administrator

The IT System Administrator’s role is to install, manage and maintain computers, servers, telephony and network systems to ensure the stable operations of TEK’s IT assets. The individua...

Read more
Global Senior Network Administrator

The Senior Network Administrator will install, manage and maintain network systems to ensure the stable operations of TEK’s IT assets and the integrity and stability of Voice, Data as well as...

Read more
Azure Support Engineer

Are you a natural problem solver? Do you have an interest in different technologies and IT? Do you think you can deliver exceptional customer service? Tek Experts provides business and IT outsourci...

Read more
Cyber and Information Security Analyst

The Information Security Analyst will be responsible for working with the Chief Information Security Officer in the design, implementation, management and monitoring of the Information Security Str...

Read more
Инженер „Поддръжка на CRM решения“

Справяте ли се с лекота с разрешаването на проблеми? Интересувате ли се от различни технологии и ИТ? Смятате ли, че можете да предоставяте безупречно обслужване на клиенти? Tek Experts предоставя б...

Read more
Technical Support Engineer

Do you love delivering technical support? Do you want to be responsible for delivering extraordinary customer support across a range of technologies? Are you looking for a rapidly growing company t...

Read more
Специалист по поддръжка на ERP системи

Познавате ли добре Microsoft Dynamics? Справяте ли се с лекота с разрешаването на проблеми? Интересувате ли се от различни технологии и ИТ? Смятате ли, че можете да предоставяте безупречно обслужв...

Read more
Client Project Manager

As the Project Manager you will report to the Global Head of Design and Construction on the progress of the local / regional projects, ensuring that all the business and project parameters are met ...

Read more
Head of Project Management/Implementation

Tek Experts is a multinational company specializing in business & IT outsourcing with a mission to help big IT companies change the world. With our offices based in 7 countries worldwide, we ar...

Read more
Head of Product Management - HR Tech

Tek Experts is a multinational company specializing in business & IT outsourcing with a mission to help big IT companies change the world. With our offices based in 7 countries worldwide, we ar...

Read more

За съжаление, в момента нямаме позиции в тази категория. Бихте могли да се абонирате за сигналите ни за работа по имейл.

Прочетох и приемам Общите условия на уебсайта и Декларацията за поверителност.

За съжаление, в момента нямаме позиции в тази категория. Бихте могли да се абонирате за сигналите ни за работа по имейл.

Прочетох и приемам Общите условия на уебсайта и Декларацията за поверителност.

За съжаление, в момента нямаме позиции в тази категория. Бихте могли да се абонирате за сигналите ни за работа по имейл.

Прочетох и приемам Общите условия на уебсайта и Декларацията за поверителност.

За съжаление, в момента нямаме позиции в тази категория. Бихте могли да се абонирате за сигналите ни за работа по имейл.

Прочетох и приемам Общите условия на уебсайта и Декларацията за поверителност.

Interested in joining Tek Experts? Take a look at our open positions in your region.

Не стойте безучастни! Регистрирайте се, за да получавате актуални новини и информация за работните места.
Не се безпокойте, знаем колко са досадни купищата имейли, затова изпращаме само полезна информация.

Прочетох и приемам Общите условия на уебсайта и Декларацията за поверителност.